wyszukaj według freefindSzczytowe Stany Swiadomosci front cover


SPIS TREÂCI


Wstęp do pierwszego wydania tomu I 7
Podziękowania 13
Umowa o odpowiedzialności prawnej 15


Rozdział 1
Wyjątkowa jakość życia i zdrowie psychiczne – obecne paradygmaty 17

Rozdział 2
Szczytowe stany świadomości – żródło wyjątkowej jakości życia i zdrowia psychicznego 37

Rozdział 3
Techniki osiàgania szczytowych stanów świadomości 57

Rozdział 4
Model zdarzeń rozwojowych dla doświadczeń, zdolności i stanów szczytowych 77

Rozdział 5
Stany świadomości trójni mózgu i diagram Perry 101

Rozdział 6
Wydarzenia rozwojowe dla stanów fuzji trójni mózgu 133

Rozdział 7
Zastosowanie modelu zdarzeń rozwojowych – czakry, meridiany, przeszłe żywota, warstwy aury, archetypy, starzenie się 163

Rozdział 8
Szczytowe stany świadomości – podejście oparte na traumie
Regresja do zdarzeń rozwojowych trójni mózgu 185

Rozdział 9
Szczytowe stany świadomości – podejście oparte na traumie
Proces Wewnętrznego Spokoju 217

Rozdział 10
Szczytowe stany świadomości – podejście oparte na wyborze
15-minutowy Cud (Jacquelyn Aldana) 241

Rozdział 11
Szczytowe stany świadomości – podejście medytacyjne
Biofeedback mózgu (James Hardt) 261

Rozdział 12
Szczytowe stany świadomości. Indywidualne relacje 285

DODATEK A
Indeks szczytowych stanów świadomości 303

DODATEK B
Chronologia wydarzeń rozwojowych 321

Słownik 329

Powróc do poprzedniej strony