wyszukaj według freefind


Spis treści
Indeks

Diagnosis Polish coverSpis treści

Książki wydane przez ISPS 2
Podziękowania 11
Wstęp 13

CZĘŚĆ 1 – Podstawowe zasady


Rozdział 1: Subkomórkowe przyczyny emocjonalnych i fizycznych symptomów 21

  Trauma i terapie traumy 22
  Model komórki prymarnej 22
  Model biologii transpersonalnej. 23
  Stany szczytowe 24
  Techniki subkomórkowe (psychologiczno-podobne) 25
  Nazewnictwo przypadków subkomórkowych 26
  Subkomórkowe infekcje pasożytnicze 26
  Trauma prenatalna i model wydarzeń rozwojowych 27
  Zastosowanie medyczne 28
  Model mózgu trójjednego 28
  Centrum świadomości (CoA) 29
  Kluczowe zagadnienia 30
  Sugerowana dalsza lektura 30


Rozdział 2: Pasożyty w komórce prymarnej – symptomy i bezpieczeństwo 33
  Pasożyty subkomórkowe i terapia 34
  Prace badawcze w Instytucie 36
  Projekt dla ludzkości 37
  Pasożyty insektopodobne (1.klasy) 38
  Pasożyty grzybowe (2.klasy) 39
  Pasożyty bakteryjne (3.klasy) 40
  Wirusy 41
  Ameba 42
  Kluczowe zagadnienia 42
  Sugerowana dalsza lektura 43


CZĘŚĆ 2 – Diagnoza i terapia


Rozdział 3: Opłata za rezultat 47

  Czym jest „opłata (wynagrodzenie) za rezultat” 48
  Uzasadnienie „opłaty (wynagrodzenia) za rezultat” 49
  Obawy terapeuty odnośnie zasady „opłaty za rezultat” 50
  Spisywanie kontraktu – negocjowanie rezultatu 51
  Ustalanie opłat i oszacowanie czasu terapii 53
  Kryteria rezultatu i czas trwania gwarancji 55
  Satysfakcja klienta i problem apexu 55
  Spory z klientami 56
  Znaki towarowe, logo i organizacje partnerskie 57
  Pytania i odpowiedzi 57
  Kluczowe zagadnienia 62
  Sugerowana dalsza lektura 62


Rozdział 4: Wywiad wstępny z klientem 63
  Wywiad – pierwsze kroki 63
  Historia klienta 64
  Budowanie empatii 65
  Objaśnianie typowego przebiegu terapii 65
  Odpowiedzialność i świadoma zgoda 68
  Klaryfikacja problemu 69
  Fraza wyzwalająca – kryteria „opłaty za rezultat” 71
  Diagnoza i uzdrawianie 72
  Kluczowe zagadnienia 73
  Sugerowana dalsza lektura 74


Rozdział 5: Podejścia diagnostyczne 75
  Nowy kierunek dla terapeutów 76
  Zrozumienie traumy, symptomów strukturalnych i pasożytniczych 79
  Diagnostyka różnicująca a kody ICD-10 80
  Diagnoza – szybka metoda oceny funkcjonowania 83
  Diagnoza – metoda słów kluczowych 84
  Diagnoza – podejście oparte na prawdopodobieństwie wystąpienia 85
  Diagnoza – sposób podejścia do problemu 87
  Diagnoza – wewnątrz lub na zewnątrz ciała 88
  Niekończący się problem lub klient nieuleczalny 89
  Ukryta przyczynowość i stłumione traumy 90
  Kluczowe zagadnienia 96
  Sugerowana dalsza lektura 96


Rozdział 6: Ryzyko, świadoma zgoda i kwestie etyczne 99
  Konwencjonalny trening a bezpieczeństwo klienta 100
  Kryzys duchowy 102
  Ryzyko związane ze standardową psychoterapią 103
  Ryzyko związane z przypadkami subkomórkowymi lub procesami
  wydarzeń rozwojowych 105
  Szkolenie terapeutów i środki ostrożności 112
  Świadoma zgoda 115
  Problemy etyczne 116
  Kodeks etycznyo bowiązujący w Instytucie 121
  Kluczowe zagadnienia 123
  Sugerowana dalsza lektura 123


CZĘŚĆ 3 – Choroby i zaburzenia na poziomie subkomórkowym


Rozdział 7: Cztery biologicznie różne rodzaje traum 127

  Sugerowana dalsza lektura 128
  Trauma biograficzna: zablokowane przekonania, aktywowane uczucia 129
  Asocjacje ciała: irracjonalne motywacje i uzależnienia 132
  Trauma pokoleniowa: „Jestem fundamentalnie, boleśnie uszkodzony” 135
  Trauma bazowa (kręgosłupowa): „Tak funkcjonuje świat” 138


Rozdział 8: Najczęściej spotykane przypadki subkomórkowe 141
  Sugerowana dalsza lektura 142
  Kopia: „Moje uczucie jest uczuciem innej osoby” 143
  Sznury: „Wyczuwam osobowość lub uczucie innej osoby” 146
  Głosy rybosomalne (obsesyjne myśli, schizofrenia): „Nie mogę uciszyć mojego umysłu” 149
  Utrata duszy: „Tęsknię za kimś (za jakimś miejscem)” 153
  S-dziura: „Muszę być w centrum uwagi” 156
  Blokada plemienna: „Robię to, czego oczekują ode mnie rodzina i kultura” 159


Rozdział 9: Rzadziej spotykane przypadki subkomórkowe 163
  Problemy z pasożytami bakteryjnymi (3. klasa): „Czuję się zatoksyczniony, zmęczony i otępiały” 164
  Problemy z pasożytami insektopodobnymi (1. klasy): „Mam wrażenie, jakby coś mnie parzyło, rozrywało lub rozdzierało” 169
  Pustka w kolumnie Ja: „Czuję się okropnie, od kiedy utraciłem swoją rolę jako______” 173
  Struktura mózgu korony: „Czuję w tym miejscu chroniczny ból” 176
  Klątwa: „Ta osoba naprawdę mnie nienawidzi” 179
  Dylematy: „Co powinienem wybrać” 182
  Dziura (pustka): „W tym miejscu odczuwam lęk/niepokój” 184
  Przeszłe życia: „To było natychmiastowe rozpoznanie” 187
  Pasożyty stanów szczytowych: „Nagle straciłem stan szczytowy, który już nigdy nie wrócił” 189
  Trauma pozytywna: „Nie chcę zrezygnować z pozytywnego uczucia!” 192
  Projekcja: „Oni (lubto) przejawia złe uczucia” 194
  Pętle dźwiękowe: „Nie mogę wyrzucić tej piosenki z głowy” 197
  Wir: „Mam zawroty głowy i czuję mdłości” 199


Rozdział 10: Rzadko spotykane przypadki subkomórkowe 201
  Otchłań (abyss): „Nie mogę iść do przodu, gdyż wtedy przestanę istnieć” 202
  Obrazy archetypiczne (wewnętrzne): „Wewnątrz mnie istnieje ponadnaturalna, niby-boska istota” 204
  Zespół Aspergera (łagodny autyzm): „Jestem otoczony szklaną ścianą” 206
  Uszkodzenie mózgu (uszkodzenie prenatalne lub urazowe): „Po prostu nie jestem w stanie tego zrobić” 208
  Bańka: „Nagle poczułem się pozbawiony wszelkich zdolności” 210
  Wyciek z membrany komórkowej: „Czuję się słabo” 213
  Problem z czakrą: „Czuję bolesny nacisk na czakrę” 215
  Kolumna Ja – bańki: „Jestem zdezorientowany” 218
  E-dziury / E-sznury: „Uczucie zła w tobie budzi we mnie odrazę” 220
  Spłaszczone emocje: „Moje uczucia, dobre i złe, są wyciszone” 222
  Przerost grzyba: „Niec zuję zbyt wiele, jestem wypełniony czymś białym” 225
  Kundalini: „Jestem osobą bardzo zaawansowaną duchowo” 231
  Zgrupowanie mitochondriów: „Jestem szefem” 233
  Osobowość wieloraka (pęknięcia w kolumnie Ja): „Ja tego nie powiedziałem!” 235
  Nadmierna identyfikacja ze Stwórcą: „Nie potrzebuję pomocy, gdyż wszystko jest w porządku” 238
  Selfishness ring (pierścień egoizmu): „Tak naprawdę większość rzeczy robię z korzyścią dla siebie” 240
  Potłuczone kryształki (zespół zaburzeń uwagi): „Nie mogę się skoncentrować” 242
  Uszkodzenie mózgu trójni („świętego bytu”): „Jest we mnie coś fundamentalnie uszkodzonego” 244
  Zatrzaśnięcie mózgu trójni: „Straciłem podstawową umiejętność” 247
  Siateczka wirusowa: „Odczuwam nacisk lub migrenowy ból głowy” 249


Rozdział 11: Przypadki subkomórkowe blokujące (lub udające) uzdrowienie traumy 253
  Leki psychoaktywne: „Po prostu nie jestem w stanie tego poczuć” 255
  Psychologiczne odwrócenie (trauma strzegąca): „Tapuję od kilku godzin i nic się nie dzieje” 256
  Obejście (bypass) traumy: „Potrafię uzdrawiać się bez wysiłku i natychmiast” 259
  Wpływ blokady plemiennej: „Uzdrawianie ulega spowolnieniu lub zatrzymaniu, gdy próbuję uzdrowić ten moment” 262
  Trauma związana ze ścieżką życia: „Nie mogę znaleźć tego, co naprawdę chciałbym robić w życiu” 264
  Opór stawiany przez pasożyty: „Boję się zrobić cokolwiek w kierunku zmian” 266
  Trauma o wielu korzeniach: „Uzdrawiam się i uzdrawiam, a symptomy są nadal obecne” 268
  Pętle czasowe: „Trauma wróciła!” 270
  Dysfunkcjonalna homeostaza: „Symptomy wróciły i są jeszcze gorsze!” 274
  Wypływ traumy: „Nowe, złe uczucia pojawiają się bez końca” 276


CZĘŚĆ 4 – Zastosowania


Rozdział 12: Problemy o wielu przyczynach bądź przyczynach pośrednich 281

  Sugerowana dalsza lektura 281
  Uzależnienia 82
  Alergie 282
  Niepokój / lęk 283
  Skurczone, napięte lub zamrożone obszary w ciele 284
  Depresja 284
  Marzenia senne. 285
  Środki halucynogenne 286
  Bóle głowy 287
  Ból (chroniczny) 288
  Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) 291
  Relacje (intymne) 291
  Uczucia samobójcze: „Muszę umrzeć” 294


Rozdział 13: Kryzysy duchowe i powiązane problemy 301
  Sugerowana dalsza lektura 302
  Doświadczenie zła 303
  Szczytowe doświadczenia, stany i umiejętności 307
  Kryzysy duchowe 308
  Nauczyciele duchowi / terapeuci i ichproblemy 311


CZĘŚĆ 5 – Dodatki


Dodatek 1: Identyfikacja „zablokowanych” przekonań u terapeutów 317
Dodatek 2: Przykłady kontraktów zawartych na zasadach „opłaty za rezultat” 323
Dodatek 3: Formularz świadomej zgody 329
Dodatek 4: Praktyczne przykłady identyfikacji przypadków subkomórkowych 337
Dodatek 5: Studia przypadków przydatne w praktyce diagnozy różnicującej 341
Dodatek 6: Quiz 347
Dodatek 7: Odpowiedzi do quizu 349
Dodatek 8: Klasy pasożytów i wywoływane przez nie przypadki subkomórkowe 355
Dodatek 9: Gdzie znaleźć techniki 357
Dodatek 10: Jak obliczać wysokość opłat w systemie „opłaty za rezultat” 359
Dodatek 11: ICD-10 (Międzynarodowa klasyfikacja chorób i zaburzeń) oraz przypadki subkomórkowe 379

Słownik 399
Indeks 409

Powróc do poprzedniej strony


Indeks

A

ADD 222, 242
ADHD 242
     a uszkodzona merkaba 223
alergia 133, 282
     a funkcja wątroby 282
     a infekcja grzybowa 282
altruistyczne, uczucia
     a pierścień egoizmu (selfishness ring) 240
ameba 42
antybiotyki 28
Applied Suicide Intervention Skills Training (ASIST) 296
archetypiczne, obrazy 204
asocjacje ciała 79, 87, 132, 274
     a wypływ traumy 278
Aspergera, zespół 206
atak serca
     a regresja do komórki genesis 278
ATP
     a pasożyty insektopodobne 39
aura, negatywna
     a bakteria 164
autyzm 82, 206

B
     
badania oparte na dowodach
     a opłata za rezultat 47
bakteria w mojej przestrzeni164
bakteryjne, pasożyty
     a ciśnieniowe bóle głowy 287
a kopie 143
     a mechanizm powstawania traumy 41
a negatywna aura 164
a negatywne uczucia i myśli 40
     a negatywność 164
a obecność dziadków 40
a odrętwienie fizyczne 40
a opętanie 165
a otępienie 165
a paranoja 164
a „podziemne piekło” 41
a przodkowie z odczuciem zła 164
     a przyczyna negatywnych emocji 41
a przypadki subkomórkowe 40
     a ryzyko 40
     a toksyczność 164
a wypustki 40, 164
     a zmęczenie 164
jako „plastry” 41
bańka 210
benzodiazepiny 255
Berkeley Psychic Institute 146
bezdenna dziura/pustka 184
bezpieczeństwo
     a konwencjonalny trening terapeutów 100
     a mentoring certyfikacyjny 114
a motywacja do wpadania w bańkę 210
     a praktykowania w domu 113
     a środki ostrożności w treningu terapeutów 112
     wprowadzenie 15
bezsenność
     a kundalini 231
bezsilność
     a borg 41, 93
bieguny w projekcji 194
biograficzna, trauma 87
     a decyzja 129
     a przekonania 129
biologia komórkowa
     a stan Komórki Pierwotnej 108
biologiczne spojrzenie 24, 303
blokada plemienna 81, 159, 240, 262
     a depresja 285
     a komendy Gai 262
a spłaszczenie emocjonalne 161
     a zasady kulturowe 40
Body Centered Therapy 55
boga/bogini, stan 291
borderline, zaburzenie osobowości 157
borg, zob. grzyb
     a blokada plemienna 159
a klątwa 179
a kultury 159
a myśli i głosy 149
a sznury 146
ból 176
     a bakterie 164
a duchowe spojrzenie 24
     a kopie 290
a pasożyty 290
chroniczny 176, 288
kłucie 143, 180, 287
rozrywanie 170, 287
ból głowy 95, 287
a czakry 252
     a siateczka wirusowa 249
bóstwa 204
Bragdon, Emma 102, 302
brak spójności 260
brak wspomnień z dzieciństwa 236
broszury 57
BSFF
a traumy strzegące 256

C

cel życia 264
centrum świadomości (COA)
     a negatywność 165
     definicja 29
certyfikacja 60
     a mentoring 114
certyfikowani terapeuci
     a testowanie procesów 37
     prowadzący badania 119
channeling 271, zob. głosy rybosomalne
chiropraktyka 288
choroba lokomocyjna 199
chroniczne, problemy
     a pętle czasowe 271
ciało, skurczone, napięte lub zamrożone
     obszary 284
Cichy Umysł, stan 149
Cichy Umysł, technika 93, 262
     a borg 35
     a kontrakt/opłata za rezultat 326
     a nadmierna sprzedaż procesów 52
cisza, spokój, lekkość (CPL)
     a trauma pozytywna 192
coaching 59
Courteau, Paula 59, 61, 65, 75, 265
cukrzyca 82, 267
cytoplazma, brak 153
czakry
     a ból naciskowy 287
     a membrana jądrowa 216
     a nacisk 215-216
a pochodzenie grzybowe 40, 215
czas odcięcia 54, 362
     przekroczenie 61

D

decyzje
     a ścieżka życia 264
     a trauma biograficzna 129
     a trauma pozytywna 192
dekompensacja 105
demoniczne opętanie 149, 303, 309
depresja 284
     a letarg 284
     a sesje 59
a smutek 284
a spłaszczone emocje 222, 284
     a utrata duszy 153
     a utrata stanu szczytowego 190
destabilizacja 105
dezorientacja
     a bańki w kolumnie Ja 218
dezypramina 255
diagnoza
     a częste błędy 78
a metoda prób i błędów 78
     a opis spojrzenia „duchowego” 77
     a orientacja proaktywna 76
a prawdopodobieństwo wystąpienia 85
a problemy medyczne 80
a przypadkowe pytania 76
a rodzaj problemu 87
a słowa kluczowe 84
a szybka ocena funkcjonalna 83
a utrata kontroli nad sesją 79
a wcześniej istniejące symptomy 79
różnicująca 80
diagramy Venna 81
doświadczenia bliskie śmierci 301, 309
doświadczenia szczytowe
     a uzależnienie 307
doświadczenia zbiorowe 39, 308
doświadczenie zła 303
     a głosy 304
     a klient jest otoczony przez zło 306
a poczucie mocy, które daje zło 304
a przyciąganie złych ludzi 304
     a źli przodkowie 306
podczas regresji 303
     w ciele klienta 306
Downey, Frank 47
doznania zastępcze 93 ,133
duchowe, praktyki
     a kryzysy duchowe 301
duchowe spojrzenie 24, 77, 308
duchowe, struktury
     a grzyb 40
duchowe, ścieżki lub grupy
     a wady systemowe 312
duchowe uzdrawianie 100
duchowy nauczyciel 302
a problemy 311
     a utracone stany szczytowe 189
dwubiegunowość, zaburzenie 102
dwukulturowi, klienci
     a borg 262
dylemat
     a wielokrotne nitki DNA 182
dysfunkcjonalna homeostaza 274
dysocjacyjne zaburzenie osobowości, zob. MPD
dziadkowie
     a pasożyty 135
dziadków, obecność
     a organizm bakteryjny 40
dziura zła, zob. e-dziura
dziury 184
     a niepokój 283
     a zamrożone lub napięte mięśnie 284
a zniekształcone ciało 289
     w całym ciele 90

E

e-dziury 220
e-sznury 220
efekt apexu 52, 55, 61, 65, 115, 323, 330
     a opłata za rezultat 50
efekt placebo 47
efekty uboczne 104
     a leki psychoaktywne 255
EFT 85
     a natychmiastowe uwolnienie bólu 288
a psychologiczne odwrócenie 256
„opukiwanie nie działa” 144
ego, inflacja/deflacja 231
EMDR 85
emocjonalna więź
     a zespół Aspergera 206
emocjonalne odrętwienie 222, 225
     a utrata duszy 153
emocjonalne wyciszenie
     a spłaszczone emocje 222
emocjonalny dystans
     a obrona przed pasożytami stanów szczytowych 189
emocjonalny wstrząs, zob. napady złości (temper tantrums)
empatia, budowanie 65
endosymbiotyczna, teoria
     podsumowanie 29
epigenetyczne, uszkodzenie 23
     jako trauma pokoleniowa 135
etiologia, nieznana 82
etyczne, problemy 116
     a brak sesji sprawdzającej 118
a kryzys w życiu terapeuty 118
     a problemy z uzdrawianiem na odległość 119
a ujawnienie niebezpiecznych materiałów 118
etyka
     a badania i nieujawnianie 36
a kodeks etyczny Instytutu 121
     a opłata za rezultat 47

F

fakturowanie stałych stawek 48
fizyczne zniekształcenia w ciele 184
formularz o odpowiedzialności 68
fraza traumy
     a sznury 146
a kontrakt 325
fraza wyzwalająca 63, 71
fundamentalnie uszkodzony 244

G

glutaminian sodu
a przyczyna bólu głowy 287
głosy, zob. głosy rybosomalne
głosy rybosomalne 149
     a leki psychoaktywne 255
a złe myśli 303
głód substancji uzależniającej 282
Grof, Stanislav 102, 302, 308
grupowe, procesy
     a bezpieczeństwo 108
grzyb
     gatunek borga 39
     umysł grupowy lub świadomość zbiorowa 39
guru
     a uzależniające wywoływanie stanów 312
gwarancja
     a opłata za rezultat 55
nielegalna u terapeutów 377

H

halucynogeny 286
     a nadmierna identyfikacja ze Stwórcą 238
a spłaszczone emocje 224
     a zatrzaśnięcie mózgu trójni 247
Harner, Michael 153
Hendricks, Gay 55, 292
histon 129
historia klienta 64
homeostaza 37, 239
hospitalizacja
     a wyciek z membrany 213

I

ICD-10, 81
F07.8, 211
F10-F19, 282
F1x.7, 286
F20, 152
F22.0, 205
F23, 310
F24, 158, 251
F32, 155
F33, 155, 285
F34, 155
F34.1, 224, 285
F40, 284
F40-48, 267
F40-F48, 186
F41, 284
F43, 131, 137
F43.2, 161, 175, 212, 263
F44, 137
F44.0, 237
F44.3, 152, 306
F44.8, 237
F44.9, 212
F45, 131, 145, 172, 217
F45.4, 181
F45.9, 181
F48.1, 131, 134, 137
F51, 131, 232, 285
F52, 131, 148, 293
F60.2, 248
F60.3, 158, 251
F60.4, 158
F60.6, 284
F60.8, 241
F60.9, 248
F62, 131, 237
F63, 134
F70-F79, 209, 212, 227
F80, 207, 209, 212, 243
F90, 243
F93, 131, 134, 145
F94, 131, 207
G43, 251, 288
H81, 200
I64, 209
M62.88, 284
N94.3, 291
R20.2, 172
R41.0, 219
R42, 200
R44, 152
R45, 131, 137
R45.0, 284
R45.1, 284
R45.2, 284
R45.8, 299
R51, 251, 288
R52, 172, 178, 217, 290
S06, 209
Z91.5, 299

ICD-10, lista kategorii ….(wstawić strone)
implanty „kosmitów”
     a struktury mózgu korony 176
indukowane stany szczytowe
     a nauczyciele duchowi 312
infekcja drożdżycą
     a alergie 282
Ingerman, Sandra 153
Instytut
     a kodeks etyczny 121
     założenie 38
Instytut, klinika 15, 17, 37
     a pomoc terapeutom w diagnozie 72
     a wsparcie dla terapeutów 60


J

jądro
     a pętle dźwiękowe 197

K

karma 187
klaryfikacja problemu
     a koncentracja na symptomach 69
     a pojedynczy problem 69
a ustalone kryteria 70
klątwa 179
     a borg 179
a grot strzały 179
     kocykowa 179, 285
klienci wysoko funkcjonujący 83
klienci ze złożonymi problemami 59
kliniki stanów szczytowych, zob. Instytut, klinika
kofeina, odstawienie
a ból głowy 287
kolumna Ja
     a bańki 210
a kolumny matki i ojca 235-236
a lęk przed pustką 283
a pustka 173
a problem s-dziur 156
a struktura grzybowa 210
a zespół Aspergera 206
komendy Gai 27
komendy Gai, uzdrawianie
     a opór blokady plemiennej 262
komórka pierwotna
a bezpieczeństwo 107
a biologowie komórkowi 108
a pasożyty w 33
model ~ 22
stan ~ 23-24
kompensacja
     a pasożyty 92
     a strategie 201
konflikty kulturowe 159
kontrakt
     a opłata za rezultat 50
a nisko funkcjonujący klienci 83
przykłady 323
konwencje nazewnicze 26
konwencjonalna terapia
czas trwania 54
kopie 86, 143
     a ból 288
a ból głowy 287
a bycie poza ciałem 144
a depresja 284
a niepokój 283
     a pasożyt bakteryjny 143
     a uczucia samobójcze 294
„kopnięty w głowę”
     a tętniak tętnicy mózgowej 288
Kornfield, Jack 62
koszmary senne 285
kręg 138
kręgosłup
     a ból 288
a kundalini 231
kryteria rezultatu
     a czas trwania 55
kryteria sukcesu 48
kryzys duchowy 25, 77, 102, 301, 308
     a archetyp 204
     a dziura 184
     a kundalini 231
     a potłuczone kryształki 242
     a przeszłe życia 187
a przypadki subkomórkowe 309
kryzys szamański 309
kultura
     a infekcja borga 39
kulturowa, tożsamość
     a borg 159
kulturowe, założenia
     a martwy punkt 35
     a uprzedzenia wobec bezpieczeństwa 36
kundalini 88, 89, 231, 309
     a obwinianie 231
a wypływ traumy 278
     doświadczenie ~ 24
kwalifikacje terapeuty 329


L

leczenie
     a problemy prawne 47
leki antypsychotyczne
     w przypadku kryzysów duchowych 301
leki antywirusowe 28, 41
leki na receptę
     maskujące chorobę psychiczną 104
leki przeciwdepresyjne, trójpierścieniowe 255
letarg
     a depresja 284
lęk
     a pustka w kolumnie Ja 173, 283
lęk, ekstremalny
     a Waisel Extreme Emotions Technique 283
liczba godzin kontaktu z klientem 374
liniowy model małych sygnałów 106
lit 255
logo 57
LSD 286, 287
Lukoff, David 103, 302, 308

M

MacLean, Paul 28
mania 102
martwe, utknięte geny 184
marzenia senne 285
materiał krystaliczny, zob. pasożyty grzybowe
mdłości 183, zob. pasożyty grzybowe
     a grzyb 164
medycyna chińska
     a czakry 215
medytacja
     a kryzys duchowy 301
     a nadmierna identyfikacja ze Stwórcą 238
membrana jądrowa
     a czakry 216
     a organizm grzybowy ścieżki życia 265
membrana komórkowa
     a wyciek 213
     a siateczka przeszłych żywotów 187
meridianowe, terapie 80
meridiany
     a pochodzenie grzybowe 40
merkaba 138, 210, 222
migrenowy ból głowy 249, 287
mina 107
mistyczne, doświadczenia 309
mitochondria, zgrupowanie 233
mitochondrium
     a uszkodzenie wywołujące wir 199
model
biologii transpersonalnej 23
komórki pierwotnej 22
zdarzeń rozwojowych 27
zastosowanie medyczne ~ 28
monotonny głos 223
mózg ciała
     a mózg gadzi 29
     a kundalini 231
a trzymanie symptomów 274
mózg gadzi, zob. mózg ciała
mózg naczelnych, zob. mózg umysłu
mózg serca 29
mózg serca, zatrzaśnięcie
     a depresja 285
mózg ssaczy, zob. mózg serca
mózgi trójni 173
     a archetyp 204
a konflikty 90
     a projekcja 194
a spłaszczone emocje 222
a uszkodzenie 244
a wypływ traumy 276
a zatrzaśnięcie 247
mózg trzeciego oka 135
mózg umysłu 29
MPD (osobowość wieloraka) 53, 95, 102
     a pęknięcia w kolumnie Ja 235
mRNA 129
muzyka w głowie 198

N

nacisk
     a czakry 215
nadmierna identyfikacja ze Stwórcą 238, 239
nadużycie seksualne 53, 68, 95
NAET 282
nakładanie
     komórka pierwotna a świat rzeczywisty 92
matka/ojciec 229
obrazów 228
napady złości (temper tantrums) 93, 149
natychmiastowe rozpoznanie
     a przeszłe życia 187
negatywne emocje
     a środowisko zmodyfikowane przez pasożyty 266
     a uszkodzenia spowodowane przez bakterie 41
negatywne uczucia i myśli
a bakterie 165
„nic nie działa”
     a trauma o wielu korzeniach 268
nieakceptacja, jajka wobec plemnika 291
niebezpieczeństwo
a bezemocjonalne dążenie do samobójstwa 299
a klienci z przeszłością samobójczą 298
     a klienci z uczuciami samobójczymi 294
     a pasożyty 35
     a pasożyty bakteryjne 167
a pasożyty insektopodobne 172, 289
     a reakcja pasożyta 211
a święte byty 246
a wielokrotne traumy samobójcze 298
nieetyczne zachowanie 120
nieliniowy model dużego sygnału 107
niemożność odczuwania 53, 153, 222, 225
     a leki psychoaktywne 255
nienawiść 179
nieoczekiwane problemy 68
niepokój/lęk 184, 283
     a aktywacja pętli czasowych 270
nieuleczalny klient 89
niezadowoleni klienci 95
niezdolność
     a bańka 211
     a uszkodzenie mózgu 208
     a zatrzaśnięcie mózgu trójni 247
nieznana etiologia 82
nisko funkcjonujący klienci 83
     a opór pasożytów przed zmianą 266
nitka traumy, kotwice 276
nowotwór 52
     a psychologiczne odwrócenie 256
a problemy z uzdrawianiem na odległość 110
numinotyczne sny 285

O

obłożenie klientami 372
obsesja 154
     seksualna 150
obsesyjne myśli, zob. głosy rybosomalne
OCD (zaburzenie obsesyjno-kompulsywne) 83, 283
odczucie pełzania 170
odporność
     a uszkodzenie mózgu 208
odporność całkowita 28
odpowiedzialności, umowa
     a czytelnicy 8
odrętwienie/brak odczuwania 53
     a bakterie 41, 164-165
     a przerost grzyba 226
     a spłaszczone emocje 222
     a utrata duszy 153
odstawienia, symptomy 282
     a bóle głowy 287
opętanie, zob. demoniczne opętanie
     przez złego przodka 150
opłata za rezultat
     a kontrakt/umowa 48, 51
     a kryteria sukcesu 48, 52
     a kwestie etyczne 49
     a obawy terapeuty 50
a opór przed nowymi technikami 50
     a „płatny przyjaciel” 50
     a rozliczanie się wg stałej opłaty 28
     a spory 56
a sprawdzenie kwalifikacji 49
a testy kompetencji 49
opłaty/stawki
     stałe 359
     ustalanie 53
     zmienne 376
opór pasożytów przed zmianą 266
opukiwanie meridianowe, zob. EFT
opuszczenie, w jaju 292
organizacje, zakłócenie
     a problem s-dziury 156
     a siateczka wirusowa 249
organizacje partnerskie 57
osąd
     a zatrzaśnięcie mózgu umysłu 247
osobowość
     a sznur 146
a klątwa 179
a kopia 143
ostrożność
     a atak serca 278
     a poczęcie 225
     a przerost grzyba 225
     a praca ze złem, przeszkolenie 302
     a symptomy medyczne 290
otchłań (abyss) 202
otoczenie przez zło, odczucie 306


P

paplanina umysłowa, zob. głosy rybosomalne
paradygmat 23
paranoja
     a bakterie 164
     a pętle czasowe 271
     całkowita 90
pasożyty
     a ich własny program 36
     odziedziczone 34
pasożyty 1. klasy, zob. pasożyty insektopodobne
pasożyty 2. klasy, zob. pasożyty grzybowe
pasożyty 3. klasy, zob. pasożyty bakteryjne
pasożyty grzybowe
     a materiał krystaliczny 39
     a mdłości 39
     a ryzyko 40
pasożyty insektopodobne 38, 169
     a przypadki subkomórkowe 38
     a ryzyko 38
pasożyty stanów szczytowych 189
pasożyty subkomórkowe
     przegląd 26
Paxil 255
Pellicer, Mary 128
Pełnia, stan 297
Pembrey, Marcus 23
perineum (krocze) 86, 135
pępowina, odcięcie
     a uczucia samobójcze 101, 295
pętle czasowe 54, 270
     a chroniczne problemy 271
a kształt skorupki jajka 270
a odwrócenie uzdrawiania 272
a nawrót symptomów 272
     a paranoja 271
     a szyszka 271
     a typ membrany 271
pętle dźwiękowe 197
pierścień egoizmu (selfishness ring) 240
„plastry” w komórce pierwotnej
     a bakterie 41
plecy, ból 288
płaski zakres emocjonalny 223
„płatny przyjaciel” a terapia 50, 59, zob. opłata za rezultat
PMS (zespół napięcia przedmiesiączkowego) 291
pobudzenie seksualne
     kontrolowane przez partnera 292
pociąg seksualny 93, 149
podświadomość
     a mózg trójjedny (mózgi trójni) 28
pokoleniowa trauma 86, 135
     a ból 290
     a eliminacja pasożytów insektopodobnych 171
     a osobiste odczucie 137
     a zespół napięcia przedmiesiączkowego 291
ponadnaturalna niby-boska istota 204
ponowna traumatyzacja 104
poród lotosowy
     a minimalizacja uczuć samobójczych 297
     a stan Pełni 297
potłuczone kryształki 242
potrzeba ciągłej uwagi, bycia szczególnym
     a s-dziury 156
potwór w piwnicy 204
poufność 330
poza ciałem
doświadczenie 23, 301
obraz 129
pozytywne doświadczenia grupowe
     a reprodukcja bakterii 267
praca z oddechem 51
     a czas trwania sesji 68
prace badawcze
     a próby terapeutów 119
     a ryzyko dla studentów 37
     a strategie ryzyka 36
     w Instytucie 36
priony
     a pasożyty insektopodobne 26, 39
problem górnego limitu 292
problem interpersonalny
     a projekcja bakteryjna 164
problemy
     emocjonalne 77, 88
     psychiczne 88
     osobowościowe 88
     fizyczne 87
     w relacjach 88
problemy medyczne
     a klątwa 179
problemy pokoleniowe
     a formularz historii klienta 64
problemy psychiczne 88
Problemy religijne i duchowe DSM-IV 103, 308
problemy z zakończeniem relacji 293
Proces Wewnętrznego Spokoju
     a wypływ traumy 276
procesy stanów szczytowych
     wprowadzenie 16
program treningowy
     a opłata za rezultat 56
projekcja 194
     a e-dziury 220
     a obraz archetypiczny 204
Projekt dla Ludzkości 37
prosta trauma
     a prawdopodobieństwo wystąpienia 85
     definicja 127
prozac 255
przeciwprzeniesienie
     a borg 39
przekonania
     a trauma bazowa 138
     a trauma biograficzna 129
     a trauma pozytywna 192
przemoc, sesje 59
przeniesienie
     a borg 39
przerost grzyba 225
przeszłe życia 187, 265
przodkowie 87, 135-136
a zło z komórek bakteryjnych 165
przyczynowość, ukryta 90
przypadki subkomórkowe
a przykłady diagnozy różnicującej 341
a przykłady z praktyki 337
definicja 141
     najczęstsze141
nazwy 141
psy Pawłowa 132
psychoaktywne, leki 255
     a formularz historii klienta 65
psychologiczne odwrócenie 86, 94, 256
psychoza 79, 104
PTSD (zespół stresu pourazowego) 28, 105, 129
     a odcięcie pępowiny 297
     a rodzaj traumy biograficznej 127
pustka w kolumnie Ja 173

R

Rachana, Shivam 297
rasowe i zbiorowe, doświadczenia, zob. doświadczenia zbiorowe
rdzeń jądrowy 189
     a pierścień egoizmu (selfishness ring) 240
regresja, zob. WHH
     a leki psychoaktywne 255
     a nakładanie obrazów 228
     a napotkanie zła 303
     a TIR 14
reinkarnacja 187
reklama 57
relacje, problemy 88, 146
     intymne 291
retikulum endoplazmatyczne 132, 149
rola, tożsamość 173
role, typowe dla kultur 292
ryzyko w procesach stanów szczytowych 333
ryzyko w terapii 331

S

s-dziura 89, 156
samobójcze myśli, uczucia 294, 296
     a aktywacja przez terapię 295
a leczenie 296
u klienta 64     
samobójstwo
a przymus 100-101
a trening terapeuty 100
samotność 42
     a otchłań 202
     a utrata duszy 153
schizofrenia, zob. głosy rybosomalne
sesja
długość 67
na odległość/skype 109
nieskończona, problemy 66
sfery piekieł 24
siarczyny, wywołujące ból głowy 287
siateczka wirusowa
a ból głowy 289
siatka ponaddusz
     a s-dziury 156
     a struktura grzybowa 40, 187
sieci neuronowe 21
sieć kontaktów 72
skoki w czasie
     a spłaszczone emocje 222
skurczenie lub napięcie mięśni
     a dziura 184
słabość 213
słyszenie głosów, zob. głosy rybosomalne
smutek
     a depresja 284
     a utrata duszy 153
specjalizacja 73, 366
splot słoneczny
a ból głowy 287
spłaszczone emocje
     a depresja 284
     a skoki w czasie 222
spryskanie, toksyczne 171
ssąca dziura, zob. s-dziura
SSRI 255
stan archetypu męskiego/żeńskiego 291
stan optymalnej relacji 38, 291
     a pasożyty 1. klasy 38
stan „widzenia mózgów” 247
stany szczytowe
     a doświadczane negatywnie 307
     a depresja wskutek utraty ~ 285
     a klienci średnio i nisko funkcjonujący 83
     a klienci wysoko funkcjonujący 83
     a podstawa biologiczna 24
     a psychiczna choroba 307
     a trauma pozytywna 192
     a traumy dominujące 95
     a utrata 189, 307
przysłonięte ~ 189
stany szczytowe, doświadczenia i umiejętności 307
stapianie świadomości
     a niebezpieczeństwa 313
     a wzbudzenie aktywności pasożytów 189
Star Trek
     a borg 39
stawka godzinowa 360
stłumione uczucia 90
     a wypływ traumy 278
stopniowe uzdrawianie
     a trauma o wielu korzeniach 268
struktura „bramy”
     a „perły” traumy pokoleniowej 135
     a przeszłe żywota 187
     a rybosom 129
struktura mózgu korony 176
     a ból głowy 287
     a obejście traumy 259
strukturalne, problemy 80
     a trauma pokoleniowa 135
struktury energetyczne
     a grzyb 40
struktury mózgu
     a organella 23
stwardnienie rozsiane
     a psychologiczne odwrócenie 256
Stwórca „ponad” głową
a pasożyt grzybowy 238
stymulacja dwustronna, zob. EMDR
stymulacja wspomnienia traumy 288
SUDS (subjective units of distress) 56, 85
symptomy
a kontrakt 324
     a diagnoza 77
ignorowane ~ 95
     powracanie ~ 272, 274
symptomy choroby
     a identyfikacja z pasożytami 79
     a uszkodzenia spowodowane przez pasożyty 79
szamani 189
szklana ściana 206
sznury 146
sztywność 177
szyszka
     a bańki 210
     a e-dziury 220
     a pętle czasowe 270

Ś

Ścieżka Piękna, stan 33
     a brak lęku 283
     a brak marzeń sennych 285
     a fuzja świadomości 313
     a interakcje pasożytów 111
     a pasożyty 1. klasy 38
śmierć
     a wyciek z membrany komórki 213
śmierć plemnika, trauma 292
świadoma zgoda 115
     a certyfikowani terapeuci 115
     a formularz 68, 329
świadomość zbiorowa
     a grzyb 39
     a mitochondria 233
święte byty 28, 244

T

TAT 282
Taylor, Kylea 49
Technika Asocjacji Ciała 25
     w leczeniu alergii 282
     w leczeniu uzależnień 282
techniki psychologiczno-podobne, zob. techniki subkomórkowe
techniki subkomórkowe 14, 108, 110
przegląd 25
terapeuta, problemy 311
     a zablokowane przekonania 317
terapia
     a przeciwskazania 64
terapia psychodeliczna 286
terapia psycholityczna 286
terapia stanów szczytowych 26
tętniak tętnicy mózgowej 288
TIR 80, 90
     tło 14
     czas trwania sesji 68
toksyczność
     a bakteria 164
toksyny
     z bakterii 40
torus w rdzeniu jądrowym 189, 240
totem pole 244
trauma
     a historia 26
a techniki 22
a terapie 13
a pochodzenie biologiczne 40
     a rodzaje i porządek uzdrawiania 86
     stłumiona 90
     obejście ~ 259
trauma bazowa 138
     a przekonania 138
trauma, rodzaj 117
bezdechu 257
ciężka 68
dominująca 95
     dylemat 182
o wielu korzeniach 130, 268
     pozytywna 192
prenatalna 27
strzegąca/strażniczka 86, 94, zob. psychologiczne odwrócenie
ścieżki życia 264
trauma śmierci łożyska 101
     a samobójstwo 294
trauma, uzdrawianie
     a natychmiastowe blokowanie 259
     a trauma o wielu korzeniach 268
     powolne 263
     a stosowanie leków psychoaktywnych 255
twarda skorupa
     a pętle czasowe 270

U

ubezpieczenie 56
uczucia samobójcze
     a lokalizacja 296
uczucia seksualne 132
uczucie ciężkości 160
uczucie kochania
     a s-dziura 156
uczucie pieczenia 169
udawana tożsamość
     a mózg trójni 173
ulga, tymczasowa 275
unicestwienie
     a otchłań 202, 203
a kolumna Ja 173
unikane obszary ciała 95
uszkodzenie mózgu/TBI 208
uszkodzenie wewnątrzczaszkowe 208
utknięte przekonania 87
utożsamienie z pasożytami 266
utrata duszy 153
     a odrętwienie emocjonalne 153
     a obszary urazowe 290
utrata pociągu seksualnego 292
utrata stanu szczytowego 189
Uwalnianie Osobowości na Odległość (DPR) 110
uzależnienie 93, 132
a głód i syndrom odstawienia 282
a nawyki/traumy pozytywne 193
a pasożyty odpowiedzialne za 89
     a miłość i uwaga 157
     a stan archetypu męskości/kobiecości u partnera 291
uzależnienie seksualne
     a ton emocjonalny partnera 292
Uzdrawianie Całym Sercem (WHH) 25, 255
     historia 22
uzdrawianie
     a szacowanie czasu 53
na odległość 109
regeneracyjne 111
założenia 105

W

Waisel Extreme Emotion Technique
     a ekstremalny lęk 283
wampir energetyczny
     a s-dziury 156
wcześniejsze uwarunkowania
     a wyciek z membrany komórkowej 213
     a formularz historii klienta 64
Weiner, Kayla 297
wir 199
wirusowa infekcja płuc 42
wirusy
     a migrenowy ból głowy 41-42
     a odporność całkowita 41-42
     a ponowna infekcja 41-42
     a psychologiczne oszustwo 41-42
witaminy 104
wsparcie, profesjonalne, zob. kliniki Instytutu
wycieńczenie/wyczerpanie 165, 180, 213
wydarzenia przyczynowe 94
„wymazane” obszary w ciele 235
wymiar piekła
     a regresja 303
     a gatunek bakterii 41
     a poczucie w teraźniejszości 305
wypływ traumy 276
     a dysfunkcjonalna homeostaza 259
     a obejście traumy 261
     a proces wewnętrznego spokoju 276
     a umiejscowienie centrum świadomości 276
wypustki, bakteryjne 40
wywiad
     a czas trwania 64

Z

zagubienie w historii klienta 70
zakres praktyki 122
zapalenie woreczka żółciowego
     a ból w barkach 290
zasada trzech razy 54, 67
zastępcze EFT 111
zawroty głowy 199
„zbroja” (armoring) 240
zdarzenia rozwojowe, model 27
zdolności parapsychiczne 102
zespół chronicznego zmęczenia 70
     a kontrakt/opłata za rezultat 327
     a psychologiczne odwrócenie 256
złe myśli 303
zło 102
złota zasada 49, 115, 376
zmęczenie
     a bakteria 164
zmęczenie w obszarze ciała
     a klątwa kocykowa 179
znaki towarowe 57

Powróc do poprzedniej strony